Informasjon til de med egenkapitalbevis i lokalbanken