Egenkapitalbevis

Det var betydelig interesse i den offentlige emisjonen, og det ble tegnet vesentlig flere egenkapitalbevis enn de 766 423 egenkapitalbevis som ble tilbudt. "Det sier litt om engasjementet for lokalbanken her i lokalsamfunnet", sier en meget stolt styreleder, Per Morten Ødegård.