Medieomtale med alvorlige påstander om banken

Det er den siste tiden vært omtale i media med påstander om alvorlige forhold, som inntil nå har vært ukjente for styret i Askim & Spydeberg Sparebank og som er egnet til å svekke tilliten til banken. Vi har full forståelse for at medieomtalen opprører kunder og andre som er glade i banken.

Det er viktig for styret å understreke at saken tas alvorlig, og vi ber samtidig om forståelse for at vi ikke kan gå inn på detaljer i en personalsak eller de enkelte kundeengasjementer på grunn av taushetsplikt. 
De omtalte forholdene ligger tilbake i tid og de er ikke egnet til å påvirke bankens soliditet.   
Med utgangspunkt i de omtalte forhold har styret igangsatt nærmere undersøkelser av de faktiske omstendighetene, og avklarer hvorvidt de kan innebære interessekonflikter, på annen måte være i strid med bankens etablerte retningslinjer, eller innebærer eventuelle lovmessige uregelmessigheter.
 
Samtidig med at disse undersøkelsene finner sted, har styret i
Askim & Spydeberg Sparebank suspendert administrerende direktør Rune Hvidsten, fra sin stilling med umiddelbar virkning.
Carl Espen Halvorsen konstitueres som administrerende direktør inntil videre.
 
Styret orienterer Finanstilsynet løpende om saken.