Mann tar seg til hodet

Yrkesskadeforsikring

Sikre dine ansatte økonomisk hvis det skjer noe på jobb eller i fritiden. Forsikringen dekker både arbeidsulykke og yrkessykdom.

Dette dekker yrkesskadeforsikringen

Med yrkesskadeforsikring og fritidsulykke i Frende forsikring får du følgende dekninger som vises i tabellen under. Vi hjelper deg med å finne de beste løsninger for deg og din bedrift. 

Vi skreddersyr og viser deg løsninger som dekker ditt arbeidsgiveransvar. Slik at du kan være sikker på at dine folk alltid er godt nok ivaretatt. 

Vilkår yrkesskadeforsikring

 

Melde skade

Kontakt oss på 55 15 36 00. Vi hjelper deg når som helst, hele året. Du kan også registrere skade på nett.

Melde skade

 

Forsikringsrådgiver i parken

Kontakt oss for et tilbud

Vi bryr oss om deg og dine ansatte, sammen finner vi gode løsninger for din bedrift.

Kontakt oss