Informasjon til de med egenkapitalbevis i lokalbanken

Dette er siden for egenkapitalbeviseierne til Askim & Spydeberg Sparebank.