Ungdom på sykkel

Brukskonto

Det skal være enkelt å være kunde i lokalbanken. Vi har valgt å dele våre brukskontoer i grupper etter alder. Det skal nemlig lønne seg å være en "aktiv" kunde i banken.