Barn som løper på engen

Bærekraftig sparing

Enklere å velge bærekraftig

Bærekraftig fondssparing

Lurer du på hvordan pengene dine blir investert? For at verdien av investeringene skal øke over tid, må den underliggende økonomiske aktiviteten være ansvarlig og bærekraftig.

Vår samarbeidspartner Norne har derfor gjort det enklere for våre kunder å ta grønnere valg gjennom merking av fond.

Positiv bidragsyter igjennom Norne

Norne ønsker å være en positiv bidragsyter i samfunnet, både gjennom påvirkning av mennesker og på miljø. De legger til rette for at vi som lokalbank lettere kan gi samfunnsansvarlige investeringer og gode økonomiske valg, for våre kunder.

 

KOM I GANG MED BÆREKRAFTIG FONDSSPARING

Bærekraftsrating på fond

I Nornes fondsportalen er fondene kategorisert med 1 til 5 globuser.

Globusene representerer fondets ESG risiko, og er ment å skulle gi en troverdig og objektiv måte å evaluere hvordan din sparing møter bærekrafts-utfordringer i samfunnet. Ratingen på selskapsnivå er utført av Sustainalytics.

5 globuser gis til fond som er blant de beste 10% i sin fondskategori som definert av Morningstar. 1 globus er de 10% svakeste. 
Rangeringen baserer seg på siste 12 mnd med forvaltning i fondet, der siste periodene vektes høyest.

Ettersom kategoriseringen er basert på sammenligninger mellom relativt like fond, ligger det en ytterligere beskrankning på at fond innenfor kategorier med generelt høy ESG risiko (eksempelvis innen ikke-fornybar energi) ikke kan få mer enn 3 globuser.
Med andre ord vil et 3 globus-fond innen energi være best i klassen.

En del fond har ikke kategorisering- dette skyldes at en for lav andel av underliggende selskaper (<67%) per nå ikke er kategorisert.

Karbonrating på fond

I Nornes fondsportal er fondene kategorisert med blad. Bladet representerer fondets Karbon-risiko, og er ment til å fange opp hvor tilpasset selskaper og fond er i en overgang til en lav-karbon økonomi, gjennom å begrense drivgass-utslipp og utvikling av grønne løsninger.

Merkingen av de fond med lav karbonrisiko, og grafikken, gjør det vesentlig enklere for deg som kunde å vurdere karbonrisikoen i egne investeringer.
Det ene bladet fanger opp i seg analyse av 70 underliggende karbon-indikatorer, som for eksempel bruk av fossile brennstoff, carbon-intensitet, grønn teknologi og gjenbruk av driftsmidler.

En fondsportefølje tildelt et blad eier typisk selskaper med lave karbon-utslipp eller reduserer karbon-utslipp i tråd med Paris-avtalen.

 

Les mer om Parisavtalen

Vårt spareteam

Trond Rennemo

Leder forvaltning/Sparesjef

Telefon: 90 52 61 33

tre@asbank.no

Benedikte Hoff

Aut. Finansiell Rådgiver

Telefon: 48 17 04 66

bho@asbank.no

Morten Berger

Aut. Finansiell Rådgiver

Telefon: 95 88 89 71

mbe@asbank.no

Mette Lise Johansson

Aut. Finansiell Rådgiver

Telefon: 97 54 55 21

mlj@asbank.no