Dame med pc på fanget

Oppdatering av kundeerklæring

Trenger du å oppdatere kundeerklæringen?

Hvorfor svare på kundeerklæringen?

For å hindre hvitvasking, terrorfinansiering og ID-tyveri er vi forpliktet til å vite hvem du er, og hvordan du bruker banken. 

Hvitvaskingsloven pålegger banken å innhente opplysninger om deg som kunde slik at vi kan ivareta dine økonomiske interesser, samtidig som vi ivaretar vårt samfunnsansvar.

Vi må vite hvem du er og hvor pengene dine kommer fra. Det innebærer at du må svare på noen spørsmål om hvordan du bruker banken, slik at informasjonen som vi har om deg er korrekt. Vi må også vite om eventuell skatteplikt og utbetalinger til utlandet, samt opplysninger om du er en politisk eksponert person (PEP).  

Ta kontakt med din rådgiver dersom du har spørsmål.