Ledig stilling

Askim & Spydeberg Sparebank søker ny antihvitvaskansvarlig med erfaring fra området.

Askim & Spydeberg Sparebank styrker teamet rundt arbeidet mot økonomisk kriminalitet og søker ny antihvitvaskingsansvarlig med erfaring fra området. Stillingen vil også kunne kombineres med øvrig ansvar i banken. Vi ønsker å være i fremste rekke i arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering. Bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering har et stort og økende fokus og er avgjørende for å beskytte finanssystemets integritet og stabilitet. Dette reflekteres også i de økte regulatoriske kravene som stilles til finansnæringen.
Du vil være ansvarlig for det daglige antihvitvaskingsarbeidet i banken, samt å sikre at vi til enhver tid etterlever det gjeldende hvitvaskingsregelverk. Stillingen innebærer opplæring og veiledning av ansatte, risikovurdering, etterlevelse av regelverk, kontrolloppgaver, samt løpende oppfølging og rapportering av antihvitvaskingsarbeidet. AHV-funksjonen i banken består i dag av antihvitvaskansvarlig + ca 3 årsverk, hvorav det pt er delegert et operativt fagansvar til en av disse. Stillingen inngår i bankens ledergruppe.

 

Du får dette ansvarsområdet og arbeidsoppgaver

Hovedarbeidsoppgaver vil ligge innenfor:

 • Du blir bankens øverste fag- og prosessansvarlig innenfor antihvitvaskfeltet, du får også ansvar for å legge og iverksette bankens strategier innen fagfeltet.
 • Denne stillingen har ansvaret for igangsetting, gjennomføring og vedlikehold, samt implementeringen av bankens innrettede risikovurdering med handlingsplaner innenfor området.
 • Gjennom en risikobasert tilnærming sikrer du oppdaterte rutiner og retningslinjer innenfor antihvitvaskfeltet.
 • Ansvarlig for rapporteringer til Finanstilsynet, Økokrim, andre offentlige instanser, samt rapportering til bankens ledelse, styre og intern-/ekstern revisor.
 • Sikre at både AHV-funksjonen samt bankens øvrige ansatte utvikler og har tilstrekkelig kompetanse innenfor området.
 • En naturlig del av stillingen blir å stå ansvarlig for administrasjon av bankens systemer innenfor antihvitvasking, som KYC og transaksjonsovervåking.
 • Videreutvikle bankes arbeid for forebygging av økonomisk kriminalitet. Dette innebærer tett dialog med samarbeidspartnere som Lokalbankalliansen og vår datasentral SDC.
 • Daglig ledelse og personalansvar for de som arbeider innenfor antihvitvaskområdet.

 

Din profil ser slik ut

Du er en selvstendig person som har stor gjennomføringsevne og stor arbeidskapasitet. Er nøyaktig og har høy integritet. Du har pedagogiske evner og er glad i å bygge gode langsiktige relasjoner. Kommuniserer godt muntlig og skriftlig. Du har en naturlig pondus slik at du har gjennomslagskraft ovenfor egen organisasjon, Lokalbankalliansen og andre samarbeidspartnere.

Den banken søker har:

 • Relevant høyere utdannelse
 • Gjerne erfaring fra prosessforbedrings-, prosjekt- og endringsarbeid.
 • God erfaring fra antihvitvaskarbeid

 

Askim & Spydeberg Sparebank tilbyr

 • Hyggelige kolleger med stort engasjement
 • Kort avstand mellom ledere og den enkelte medarbeider
 • Konkurransedyktig lønn
 • Gode sosiale ordninger som gunstige lånebetingelser og forsikringsordninger
 • Tilgang på bedriftshytter
 • Utviklingsmuligheter i egen bank og opp mot Lokalbankalliansen
 • Stillingen rapporterer til Adm. banksjef

 

Askim & Spydeberg Sparebank ønsker å være en mangfoldig og inkluderende arbeidsplass med like muligheter for alle, uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har. Vi oppfordrer derfor alle til å søke. Vi ber deg legge ved CV og vitnemål. Søknader vil bli behandlet fortløpende og konfidensielt.

Om du ønsker mer informasjon om stillingen, er du selvfølgelig velkommen til å ta kontakt med oss: Adm.banksjef Emil Inversini, mob.: 950 57 219, eller Viseadm.banksjef Espen Halvorsen, mob.: 976 85 240

Om oppdragsgiveren

Askim & Spydeberg Sparebank er en solid, selvstendig og lokal sparebank med røtter helt tilbake til 1859. Bankens primære markedsområde er Indre Østfold, Follo og Enebakk. Her er vi representert med hovedkontor i Askim, samt avdelingskontorer i Spydeberg og Ski. Banken har hatt en god vekst gjennom mange år, og har nå en samlet forretningskapital på ca 15,7 mrd. Pt er vi 56 ansatte. Banken er fra 01.01.2022 medeier i den nystartede Lokalbank-alliansen sammen med 9 andre selvstendige sparebanker.

 

Link til annonsen på Finn.no