Valgmøte 22. mars

Innkalling til valgmøte for kunder i Askim & Spydeberg Sparebank

Det årlige valgmøtet i henhold til bankens vedtekter § 3-4 avholdes

Onsdag 22. mars 2023 kl. 18:00 i Parklokalet i Askim.

 

Til behandling foreligger:

  1. Velkommen og navneopprop
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Valg av to kundevalgte medlemmer til generalforsamlingen for 4 år.

 

Valgkomiteens innstilling samt liste over nåværende medlemmer og varamedlemmer av bankens generalforsamling finnes på bankens hjemmeside eller nedenfor.

Sparebankens myndige kunder er stemmeberettiget ved valg av kundenes medlemmer til sparebankens generalforsamling. Hvert kundeforhold gir én stemme når noe annet ikke følger av lov eller vedtektene. Sparebankenes kunde kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens generalforsamling som representant for kundene.

For kunder som ønsker å delta på valgmøtet må påmelding være mottatt Askim & Spydeberg Sparebank senest fredag 17. mars 2023. Påmelding kan gjøres til post@asbank.no, eller vanlig post til Askim & Spydeberg Sparebank, postboks 143, 1801 Askim.

 

Innstilling fra valgkomite for 2023 

Nåværende medlemmer og varamedlemmer av bankens generalforsamling

Vennlig hilsen

for Askim & Spydeberg Sparebank

Øyvind Hurlen (sign.)
Styrets leder