Oppklaring vedr. Askim & Spydeberg Sparebanks bud på Ligotveien 255 i Spydeberg. Det er ikke inngått avtale mellom Solberg og banken.

Banken bekreftet til media fredag 5. april at det var lagt inn et bud på eiendommen Ligotveien 255 i Spydeberg. Vi har ikke anledning til å kommentere konkrete kundeforhold i media. Samtidig ser vi at det er viktig å klargjøre bankens hensikt med budet på eiendommen:

Ligotveien 255 har ligget for tvangssalg siden høsten 2023 med en prisantydning på 12 millioner kroner. Som det fremgår av salgsoppgaven, har, ifølge opplysninger fra eier, de berettigede ikke fraskrevet seg sin odelsrett på eiendommen. Risikoen for en eventuell odelsløsningssak påtas av kjøper, og det er stilt en garanti for dette.

Den ansvarlige eiendomsmegleren har tidligere kommentert i media at risikoen i den uavklarte odelen, samt andre forhold, har vanskeliggjort et salg til markedsverdi. Det er offentlig kjent at det har vært interessenter, men kun kommet ett bud på syv millioner kroner. Et slikt bud er langt lavere enn antatt markedsverdi og ikke er tilstrekkelig for å dekke pantesikrede fordringer.

For å best sikre bankens samlede interesser, besluttet Askim & Spydeberg Sparebank, etter en grundig vurdering, å legge inn et bud på eiendommen den 4. april. Det er ikke inngått avtaler med selger eller stilt forbehold for budet, ei heller konsesjon eller odelsløsning. Hensikten med budet er å få i gang en budprosess eller at banken kjøper eiendommen for å få avklart odel. Eiendommen kan da senere videreselges uten risiko for odel og med forventing om at en høyere pris kan oppnås.

Banken har ingen ytterligere kommentarer å gi på nåværende tidspunkt.