Daglig bruk av banken

Birgitte Grav

Aut. Rådgiver

Telefon: 95 82 27 46
bg@asbank.no

Britt Haneborg

Aut. Rådgiver

Telefon: 95 90 02 78
bh@asbank.no

Jeanett Pettersen

Aut. Rådgiver/Betalingsformidling

Telefon: 47 87 22 62
jp@asbank.no

Trine Sæter

Aut. Rådgiver

Telefon: 97 60 35 02
ts@asbank.no

Marit Borger

Aut. Rådgiver

Telefon: 93 82 01 43
mb@asbank.no

Mona Arnesen Heen

Aut. Rådgiver/Betalingsformidling

Telefon: 95 06 12 85
mah@asbank.no

Ann Kristin Anfinnsen

Rådgiver/Bankvert

Telefon: 45 48 01 44
aka@asbank.no

Ann Kristin Skjolden

Aut. Rådgiver

Telefon: 41 92 23 76
aks@asbank.no