Vi oppretter ny konto for deg

For å opprette konto, må du sende oss en sikker melding via "Kontakt" og "Meldinger" i mobilbanken. Da er dine personopplysninger godt ivaretatt.