Boligblokk

Derfor er vi glade for endringene i utlånsforskriften

Fredag kom Finansdepartementet med nyheten om at utlånsforskriften videreføres med noen lettelser. "For våre kunder betyr endringen at det blir lettere å få boliglån, og at boligprisene sannsynligvis faller mindre enn de ellers ville gjort", sier Adm. banksjef Emil Inversini i Askim & Spydeberg Sparebank.

Endringen innebærer at bankene fra nyttår kun må ta høyde for at kundene skal tåle 3% renteøkning i stedet for dagens 5%. Denne endringen vil gjøre renteoppgangen litt mindre tøff for nye boliglånskunder.

I tillegg ble Finanstilsynets forslag om at maksimal lånegrense skulle reduseres til 4,5 ganger inntekt skrinlagt, og dagens grense på 5 ganger inntekt blir videreført. "Disse endringene kombinert med at vi tror inflasjonen vil falle fremover og at rentetoppen er nær, gjør at vi er relativt optimistiske på boligmarkedet i vårt område for siste halvdel av 2023", sier banksjefen.

I tillegg er åpningen av Follobanen en positiv driver for det lokale markedet. Reisetiden til og fra Oslo reduseres og vil gjøre vårt område mer attraktivt som boligområde, gi nye muligheter for næringslivet og knytter Indre Østfold og Follo mye nærmere Oslo. 

"Dette er gode nyheter for våre kunder, nå før jul", sier Adm. banksjef Emil Inversini avslutningsvis.

Adm. banksjef Emil Inversini

Bilde: Administrerende banksjef Emil Inversini