Skrive på pc

De unge trives godt i banken

De unge trives godt i banken!

Å finne veien inn i arbeidslivet kan være en utfordrende reise for mange unge i dagens konkurransepregede jobbmarked. For Margrete Gundersgård Rotnes og Sindre Johansen, har reisen ført dem til en unik karriere med mange muligheter i Askim & Spydeberg Sparebank. Vi fikk gleden av å sitte ned med dem for å høre om deres reiser og erfaringer inn i banksektoren på lokalt nivå.

Fra sommervikar til fast kunderådgiver

Margrete fant veien inn i banken gjennom et sommervikariat i avdelingen dagligbank da hun studerte økonomi og ledelse på NMBU i ÅS. Hun har alltid hatt en lidenskap etter å hjelpe unge mennesker med å realisere drømmen om egen bolig. Derfor var det naturlig for henne å søke seg inn mot en karriere der hun blant annet kunne jobbe med nettopp dette. Sommervikariatet ga virkelig Margrete mersmak, og det gjorde at hun viste stor interesse for en videre fast stilling i banken. Da var hun også så heldig å få tilbud om jobb etter sommervikariatet sitt, og fortsatte i jobben etter bankens behov mens hun fullførte studiene sine. Etter hvert når studiene var i boks, fikk Margrete muligheten til å utvikle seg videre i karrieren sin og ta skrittet mot rollen som kunderådgiver. Denne reisen innebar en rekke kurser og eksamener, og Margrete er svært takknemlig for at hun fikk denne muligheten. Nå jobber hun direkte med kundeveiledning og får hjelpe kundene i deres økonomiske beslutninger, både i forbindelse med kredittspørsmål, forsikring og boliglån. Om kort tid er hun ferdig som trainee og får sin autorisasjon som fullverdig kunderådgiver.

Fra lokal idrettsutøver til bankrådgiver

Sindre forteller at han lenge før sin tid som ansatt i banken var kjent med Askim & Spydeberg Sparebank. Blant annet som fast kunde i banken og etter å ha opplevd hvor stor betydning banken spiller inn for lokalsamfunnet gjennom støtten og bidraget til lokale idrettslag - som han selv har vært en del av. Med en bachelorgrad i økonomi og ledelse samt en master i industriell innovasjon og digital sikkerhet, ønsket Sindre å kombinere sine fagfelt - og gjerne med en karriere i banksektoren. 

Midtveis i mastergraden fikk han et kort vikariat hos Sparebank 1 Utvikling hvor han jobbet med IT-sikkerhet. Han oppdaget raskt at dette var en spennende bransje å jobbe i, og bestemte seg derfor for at han ville videre med en fast jobb i banksektoren etter hvert. Når hans fem år med studier var fullført, utlyste Askim & Spydeberg Sparebank en rekke stillinger som Sindre fant aktuelle med tanke på hans bakgrunn. Nå jobber altså Sindre som rådgiver innen økonomi og IKT i sparebanken og trives svært godt med det.

Attraktivt å jobbe med bank på lokalt nivå 

Både Margrete og Sindre synes tanken om å jobbe innen banksektoren på et lokalt nivå virket spennende . Margrete ønsket å hjelpe unge i lokalområdet med å kjøpe egen bolig, mens Sindre så verdien av å selv kunne være med å bidra til utvikling av lokalsamfunnet gjennom en jobb i Askim & Spydeberg Sparebank. I dag, noen år senere og godt etablert inn i jobbene sine begge to, kan de med sikkerhet si at det både er svært spennende og givende å jobbe i bank på et lokalt nivå.

Tilrettelegging for unge talenter

Videre forteller Margrete og Sindre om svært gode arbeidsforhold for de unge i sparebanken. Begge opplever at banken verdsetter sine unge ansatte, og at de får varierte arbeidsoppgaver som gir dem muligheten til utvikling hver dag. I tillegg støtter og tilbyr banken de unge en rekke kurser og etterutdanning dersom de ønsker det. På denne måten kan unge talenter utvikle seg videre akkurat i den retningen de selv ønsker. 

“Det er ikke tvil om at banken verdsetter oss unge! Jeg har selv opplevd at banken aktivt og bevisst bruker oss og våre ansikt i den eksterne kommunikasjonen utad samt i sin markedsføring. Det gir så klart en følelse av både stolthet og tilhørighet”, sier Margrete.

(artikkelen forsetter under bilde)