Solcelle

Bærekraftsfond

Vi i Askim & Spydeberg Sparebank er svært opptatt av hvordan virksomheten vår påvirker mennesker, miljø og samfunnet rundt oss. Med et bærekraftsfond får vi mer tyngde på fokuset hos alle rundt oss.

Bærekraftsfondet

Vi er lokalbanken som tar miljø og bærekraft på alvor. Vi ønsker å være den lokalbanken som hjelper både de litt mindre og større bedrifter til å tenke mer miljøvennlig og forstå hvor viktig bærekraft er i fremtiden. Vi kan alle gjøre noe. 

Med vårt bærekraftsfond kan våre bedriftskunder søke støtte slik at veien frem til en bærekraftig bedrift blir en enklere vei å gå. 

Formål:

Gavefondet støtter bankens bedriftskunder i omstillingen til en bærekraftig retning. 
I 2024 har vi særlig fokus på kompetansehevende tiltak, som for eksempel støtte til å oppnå sertifiseringer som Miljøfyrtårn eller ISO 14001. Det vil også bli gitt støtte til intern opplæring av ansatte, som for eksempel interne workshops, seminarer og kurs.
Vi tror at gjennom dette fondet kan banken bidra slik at kundene bidrar i den bærekraftige utviklingen. 

Søkekriterier:
  • Søker må ha Askim & Spydeberg Sparebank som sin hovedbankforbindelse. 
  • Gjelder kun bedriftskunder.
  • Utbetalingen skjer som refusjon av kostnader etter gjennomført tiltak og kvittering/dokumentasjon må fremvises. 

Søknadsfrister:

Vi har to søknadsfrister i året: 1. mai og 1. november.

 

Barn som løper på engen

Bærekraft & samfunnsansvar

Vi i Askim & Spydeberg Sparebank er svært opptatt av hvordan virksomheten vår påvirker mennesker, miljø og samfunnet rundt oss. Med bakgrunn i dette, er bærekraft et hensyn vi tar i alt vi gjør.