Hugo og ei jente

Hugos barnefond

Askim & Spydeberg sparebank er lokalbanken som bryr seg. Vår maskot Hugo har derfor i anledning et av våre bærekraftsmål: inkludering - opprettet et fond som bankens minste kunder kan søke på, for å hjelpe andre barn.

Hugos barnefond

Vi opplever at mange barnefamilier har for tiden økonomiske utfordringer som kan føre til at barn og ungdom risikerer å falle utenfor lokalsamfunnet.

Samtidig har vi også observert en bemerkelsesverdig vilje blant barn til å bry seg om andre barn. Et hjertevarmt eksempel på dette er situasjonen i Skiptvet, hvor barn har vist en utrolig evne til medfølelse og solidaritet med kameraten på fotballaget som har det vanskelig.

Dette har inspirert oss til å ta handling – vår maskot Hugo, har opprettet et eget barnefond, med følgende formål:

Gavefondet støtter initiativer som gir barn med ulike behov muligheten til å trives, utvikle seg og delta fullt ut i samfunnet. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, tiltak innen utdanning, helse, inkluderende fritidsaktiviteter og tilrettelegging for en bedre livskvalitet for barn i lokalsamfunnet vårt. Fondet vil prioritere kunder av ASbank, og initiativer som bidrar til å bygge broer mellom barn, slik at de kan dele en kjærlig omsorg for hverandre og skape et engasjerende og omtenksomt lokalsamfunn.

Vi tror at gjennom dette barnefondet kan vi gi barna den støtten de trenger for å blomstre, og samtidig inspirere dem til å være medmennesker som bryr seg om hverandre.

Søknadskriterier:

  • Søker må være kunde av Askim & Spydeberg Sparebank (Giraffklubben 0-12 år).
  • Mottaker må ikke være kunde.
  • Det må dokumenteres med en rapport og bilde at midlene er overrekt til riktig formål og gjennomført.

Søknadsfrist:

Vi har søknadsfrist to ganger i året: 1. mai og 1. november