Barnebarn og bestefar i åkeren

Fremtidsfullmakt

Hva er en fremtidsfullmakt, hvorfor bør du opprette en, hvordan skal den utformes og hva skal den omfatte? Vi setter deg gjerne i kontakt med én av våre samarbeidspartnere dersom du ønsker å få på plass, og sikre, juridiske dokumenter.

Pensjonist ser ut av vindu

Trenger du hjelp til å opprette fremtidsfullmakt?

Sammen med vår partner, Justify, gjør vi det enkelt og rimelig å få på plass juridiske dokumenter. Løsningen er selvbetjent, lett å bruke og alt blir sikret av advokater.

Kilde: Dine penger, nr. 2/2022 - Gjør livet rikere

Hva er fremtidsfullmakt?

Vergemålsloven definerer fremtidsfullmakt slik:
«En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten.»

Fremtidsfullmakt er et alternativ til en offentlig oppnevnt verge. Men, den kommer ikke til anvendelse dersom du er i stand til å ivareta deg selv frem til du går bort.

Hvorfor bør du opprette en fremtidsfullmakt?

Hvis du oppretter fremtidsfullmakt, kan du bestemme at noen du stoler på, skal ta vare på dine interesser den dagen du ikke klarer det selv lenger. Å skrive et testament og fremtidsfullmakt gjør livet langt enklere for både den som blir rammet av en sykdom eller ulykke, og for de pårørende. Dessuten slipper man mye byråkrati dersom man har en fremtidsfullmakt. 

Dersom man ikke ønsker eller ikke har råd til å bruke dyre advokater på en fremtidsfullmakt eller et testament, er det flere rimelige alternativer. Noen er også helt gratis.

Hender som holder

Fremtidsfullmaktens innhold og utforming

En fremtidsfullmakt er ofte vidtgående. Derfor er det viktig å tenke godt igjennom hvordan den skal utformes, og hva den skal omfatte.

  • Fremtidsfullmakten må være skriftlig. Det må gå klart frem at fullmakten er ment å ha en fremtidsvirkning. Det betyr at fullmakten må være tydelig på at den skal gjelde etter at den det gjelder har blitt så fysisk og/eller mentalt svekket at man ikke lenger selv greier å ivareta interessene sine innen de områdene fullmakten regulerer.
  • Fremtidsfullmakten skal undertegnes av to vitner som fullmaktsgiveren har godtatt. Vitnene må ha fylt 18 år, og vitnene må forstå betydningen av å undertegne.
  • Fullmektigen selv, fullmektigens ektefelle, samboer, foreldre, barn og barnebarn kan ikke undertegne som vitne. Det anbefales dessuten å inngå å velge vitner som kan ha en egeninteresse i at det opprettes fremtidsfullmakt.
  • I tillegg til vitnene må også fullmaktsgiver undertegne fullmakten - alternativt vedkjenner deg din underskrift - mens vitnene er til stede.
  • Fremtidsfullmakten bør dessuten inneholde dato for når fullmakten ble opprettet. Det kan også være avgjørende dersom det oppstår tvil om at fullmaktsgiver var i stand til å forstå fullmaktens betydning på opprettelsestidspunktet.
  • Vitnenes fødselsdato og adresse/kontaktinformasjon, samt vitnenes relasjon til fullmaktsgiver.
  • Det bør fremgå at vitnene, ved å påtegne fremtidsfullmakten, bekrefter at fullmaktsgiver har opprettet fremtidsfullmakten av egen fri vilje, og forsto innholdet og fremtidsfullmaktens betydning da den ble undertegnet.
  • Dersom det utpekes flere fullmektiger, bør ansvarsområdet til hver enkelt fullmektig fremgå klart av fullmakten
Kontakt oss

Vi hjelper deg med gode valg for fremtiden