Hobølelva

Vi tar mer samfunnsansvar

Siden 2015 har vi delt ut 28.000.000 kroner tilbake til lokalsamfunnet. I tillegg kommer faste sponsorater og gaver. Vi er lokalbanken som bryr oss om deg og vårt lokalsamfunn. Vi skaper lokale arbeidsplasser og lokal verdiskapning.   Vi er lokalbanken siden 1859.