Barn som løper på engen

Bærekraftig sparing

Vi gjør det enklere for deg å velge bærekraftig.

Bærekraftig fondssparing

Lurer du på hvordan pengene dine blir investert?
Vår samarbeidspartner Norne har gjort det enklere for våre kunder å ta grønnere valg gjennom merking av fond.


Fondets ESG-risiko


I Nornes fondsportalen er fondene kategorisert med 1 til 5 globuser.

Globusene representerer fondets ESG risiko, og er ment å skulle gi en troverdig og objektiv måte å evaluere hvordan din sparing møter bærekrafts-utfordringer i samfunnet. Ratingen på selskapsnivå er utført av Sustainalytics.

5 globuser gis til fond som er blant de beste 10% i sin fondskategori som definert av Morningstar. 1 globus er de 10% svakeste. 
Rangeringen baserer seg på siste 12 mnd med forvaltning i fondet, der siste periodene vektes høyest.

Ettersom kategoriseringen er basert på sammenligninger mellom relativt like fond, ligger det en ytterligere beskrankning på at fond innenfor kategorier med generelt høy ESG risiko (eksempelvis innen ikke-fornybar energi) ikke kan få mer enn 3 globuser.
Med andre ord vil et 3 globus-fond innen energi være best i klassen.

En del fond har ikke kategorisering- dette skyldes at en for lav andel av underliggende selskaper (<67%) per nå ikke er kategorisert.

Fondets karbonrisiko

I Nornes fondsportal er fondene kategorisert med blad. Bladet representerer fondets karbon-risiko, og er ment til å fange opp hvor tilpasset selskaper og fond er i en overgang til en lav-karbon økonomi, gjennom å begrense drivgass-utslipp og utvikling av grønne løsninger. Merkingen av de fond med lav karbonrisiko, og grafikken, gjør det vesentlig enklere for deg som kunde å vurdere karbonrisikoen i egne investeringer.

En fondsportefølje tildelt et blad eier typisk selskaper med lave karbon-utslipp eller reduserer karbon-utslipp i tråd med Paris-avtalen.

Vårt spareteam

Trond Rennemo

Leder forvaltning/Sparesjef

Telefon: 90 52 61 33

Send e-post

Rådgiver

Benedikte Hoff

Aut. Finansiell Rådgiver

Telefon: 48 17 04 66

Send e-post

Morten Berger

Aut. Finansiell Rådgiver

Telefon: 95 88 89 71

Send e-post