Prøv vår sparekalkulator

Se hva sparingen kan gi deg. Legg inn ønsket sparebeløp, sparelengde og antatt avkastning. Som et utgangspunkt anbefaler vi å bruke 3,5% avkastning som forutsetning for en forsiktig spareprofil og 6,5% for aksjefond/fond med en høyere risikoprofil. Husk at dette kun er avkastningstall som er ment som en illustrasjon og at det ikke er noen garanti for hva avkastningen vil være i fremtiden, den kan bli både høyre og lavere. Hvis du ønsker, kan du enkelt starte sparing ved å følge linken under sparekalkulatoren.