Betalingsformidling

Usikker betalingsformidling til Russland, Ukraina og Hviterussland

På grunn av den pågående konflikten i Ukraina er det store svingninger i valutamarkedene og usikkerhet knyttet til betalinger til og fra Russland, Ukraina og Hviterussland.

Askim & Spydeberg Sparebank kan ikke under den pågående situasjonen garantere at betalinger, uavhengig av valuta, når mottakere i disse landene. Det er innført, både fra USA, UK og EU, en betydelig mengde sanksjoner mot personer, selskaper og banker og ytterligere tiltak er ventet. Det er risiko for at utgående og inngående betalinger kan bli avvist eller frosset.

Vi forholder oss løpende til det til enhver tid gjeldende sanksjonsregelverket, og transaksjoner som er underlagt sanksjoner vil ikke kunne gjennomføres. Du som kunde må derfor selv vurdere i hvilken grad det er kritisk å foreta betalinger nå. Vi vil også gjøre oppmerksom på at du har et selvstendig ansvar for å vurdere om betalinger og forsendelse av varer er i tråd med det til enhver tid gjeldende sanksjonsregelverket. Mer informasjon om dette finner du på Utenriksdepartementets sider.